فراخوان مشارکت در اصلاح قانون نظام صنفی

۱۴۰۱/۰۵/۲۶
به اطلاع اعضاء محترم می رساند که طی پیگیری های آقای فرشاد وکیل زاده (رئیس جدید اتحادیه) امکان تعامل اتحادیه با مجلس شواری اسلامی جهت اصلاحات قانون نظام صنفی فراهم گردیده است.
با توجه به آنکه ساختار نگارشی قانون نظام صنفی عمدتا بر اساس کسب و کارهای سنتی بوده، در بسیاری از مواد با ساختار کسب و کارهای اینترنتی همخوانی ندارد و از آنجایی که در حال حاضر این قانون در دست اصلاح می باشد، فرصت مناسبی جهت تعامل و اصلاح قوانین این حوزه برای فعالان وجود دارد.
لذا از کلیه مدیران کسب و کارها یا مدیران حقوقی آنها درخواست می شود که کلیه پیشنهادات اصلاحی خود در رابطه با تغییر قانون نظام صنفی را حداکثر تا پایان 4 شهریورماه برای اتحادیه ارسال نمایند.
در صورت مشارکت خوب اعضا، جلسات تعاملی بین متخصصان این حوزه جهت تدوین پیشنهادات تشکیل تا پیشنهاد نهایی از طرف اتحادیه به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.