معرفی کارگروه ها

۱۳۹۸/۰۵/۳۰
کارگروه کسب و کارهای جابجایی هوشمند
کارگروه کسب و کارهای نیازمندی آنلاین
کارگروه کسب و کارهای خدمات در محل
کارگروه کسب و کارهای معاملات آنلاین طلای آب شده، جواهر و نقره
کارگروه گردشگری آنلاین