اخبـــــــار

گزارش کلی پروانه کسب های صادر شده از طرف اتحادیه کسب وکار های مجازی
این گزارش با هدف نشان دادن پراکندگی پروانه های صادر شده جهت شناخت بهتر اکوسیستم آنلاین در کل کشور و همینطور بررسی علایق و میزان تمایل جمعیت در هر اقلیم به موضوعات مختلف کسب وکار ها جمع آوری شده است .
سامانه تامین اجتماعی برای شاغلین دورکار کسب‌وکارهای مجازی رونمایی شد
سامانه تامین اجتماعی برای شاغلین دورکار کسب‌وکارهای مجازی با حضور رضا الفت نسب‌ عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، ابراهیم شهابی، رئیس اداره تعمیم بیمه‌های اجتماعی سازمان تامین اجتماعی در محل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی رونمایی شد
گزارش شکایات ثبت و بررسی شده توسط اتحادیه کسب و کار های مجازی
اتحادیه کسب  وکار های مجازی گزارشی را تحت عنوان شکایات ثبت و بررسی شده تهیه و تنظیم نموده است که عبارت است از  شکایات ثبت شده در پنل اتحادیه کسب وکار های مجازی  و همچنین شکایات ارجاع شده از سمت وزارت صمت و اتاق های اصناف ایران و نماد الکترونیک (ای نماد)...